söndag 24 juni 2012

Konsten att dö unik

Niclas Timmerby fick inspiration att skriva sin bok Konsten att dö unik när han hade läst en undersökning där 100-åringar fick svara på frågan: "Vad hade du gjort annorlunda om du kunde leva om ditt liv?" Det första svaret var att de skulle ha tagit mer risker i livet och inte brytt sig så mycket om vad andra människor skulle säga eller tycka. Det andra var att de inte skulle ha varit så bekymrade över småsaker. Det tredje svaret handlade om att inte leva sitt liv efter andra människors krav och förväntningar på hur de skulle vara. Niclas uppfattade deras svar nästan som ett facit på hur vi inte ska leva våra liv och skrev därför boken med det något provocerande namnet. Han menar att meningen med livet är att våga vara sig själv, berika andras liv och njuta av varje dag. Det låter kanske inte så enkelt för alla, men jag tror att Niclas har helt rätt. Det går förstås inte att uppnå varje dag, varje sekund, men det är nog inte heller det han menar. Det handlar mer om en inställning, ett synsätt, en livsfilosofi.

Niclas talar förenklat om fem steg för att få insikt om möjligheten att nå sin fulla potential. Jag tolkar dock hans steg som fyra. Jag tror han gör en grej av det femte steget under sina föreläsningar. Första steget är insikten om att alla människor, du och jag, faktiskt har samma möjligheter att bli lyckliga. Alla, oavsett hur framgångsrika de är, har haft toppar och djupa dalar. Alla har på olika sätt känt av motgångar och framgångar i livet. I steg två ställer han frågan "hur vårdar du dina relationer?" Att utveckla sin generositet är en viktig del i ens personliga utveckling. Det tredje steget handlar om ärlighet. Att våga vara ärlig inför alla människor i alla möten. Att sig själv hemma, på jobbet, i skolan, i föreningslivet, bland släktingar och så vidare. Det sista steget är kanske det viktigaste. Att komma underfund om vem jag själv verkligen är. Han använder en checklista med påståenden som man ska svara ja eller nej på. Om man svarar tvärtemot de svaren som finns längre ner så ska man vara glad, för då har man en stor utmaning framför sig i sin egen personliga utveckling. Pröva själv får du se om du håller med. Har du egna frågor eller egna metoder som kan utveckla dig själv för att bli en lycklig och generös människa?


FRÅGOR:
1. Jag spelar olika roller hemma, på arbetet, bland vänner, släkt.
2. Jag pratar skit bakom ryggen om andra människor.
3. Jag tycker synd om mig själv.
4. Jag lyssnar fullt ut på människor, är lyhörd och respekterar andras åsikter och tankar.
5. Jag letar fel när någon har en dialog med mig.
6. Jag känner att jag måste ha rätt/få sista ordet i möten med människor.
7. Jag kan säga nej utan att få ont i magen.
8. Jag säger ifrån när jag tycker något är fel/någon behandlas fel eller orättvist.
9. Jag kväver kränkande ord och handlingar i dess linda.
10. Jag ser mig själv som ett föredöme.

SVAR:
1. Nej
2. Nej
3. Nej
4. Ja
5. Nej
6. Nej
7. Ja
8. Ja
9. Ja
10.Ja
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar